تبلیغات
خوش آمدید - ایرانسل تماشای تلویزیون از طریق تلفن همراه را در کشور ممکن میکند

مدیر بخش ایران شرکت ام تی ان، شریک خارجی ایرانسل، گفت: ایرانسل تا قبل از پایان سال 85 سرویس چند رسانه ای (MMS) در شبکه خود ارائه خواهد کرد.

"کریس کیلوان" در کنفرانس مطبوعاتی این شرکت ، افزود:سرویسهای ارزش افزوده ایرانسل براساس زمان بندی ارائه خواهد شد.

سرویس چند رسانه‌ای به نسل سوم تلفن همراه تعلق دارد و با استفاده از آن، از جمله می‌توان از طریق گوشی همراه، به تماشای تلویزیون پرداخت.

کیلوان همچنین گفت: اگر ام تی ان می‌توانست مانند کشورهای دیگری که در آنها فعالیت می‌کند، از زیرساختهای خود استفاده کند، این سرویسها زودتر به نتیجه می‌رسید.

وی، وعده داد که تا دو سال دیگر تعداد مشترکان و نوع خدمات با ارتباطات سیار که (اپراتور اول)  است فعالیت می کند،12 برابر شود.