تبلیغات
خوش آمدید - لب تاپ

HP PAVILION 9924CA
1.050.000 تومان

 AMD Turion 2.0GHz

3072MB DDR II 800

250 GB Hdd

DVD/CD-RW

 XBRITE-ECOtechnology  17"

Microsoft Windows Vista Home Premium

 

 
 Latitude E6400(2.93 Dell Latitude  E6400(2.93
1,750,000 تومان
  2.93 Ghz Intel® Core™2 Duo Processor 6 KB Cache
 4096 MB DDR II 800
 320 GB Hdd
 DVD/CD-RW
 NVIDIA Quadro NVS 160M   MB
 XBRITE™ LCD technology  14.1 " 1280x800
 2.4
 
Latitude E6400(2.93
 Satellite A350 Toshiba Satellite  A350
1,100,000 تومان
  2.4 Ghz Intel® Core™2 Duo Mobile Processor P8600 3072 KB Cache
 4096 MB DDR II 800
 320 GB Hdd
 DVD/CD-RW
 ATI Mobility Radeon™ HD 3650   MB
 XBRITE™ LCD technology  16.4 " 1280x800
 2.88
 
Satellite A350
 Tecra A10-14P Toshiba Tecra  A10-14P
990,000 تومان
  2.4 Ghz Intel® Core™2 Duo Mobile Processor P8600 3072 KB Cache
 2048 MB DDR2 RAM
 160 GB Hdd
 DVD/CD-RW
  Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD   MB
 TFT  15.4 " 1280x800
 2.8
 
Tecra A10-14P
 VGN-FW 41EH SONY VGN-FW  41EH
1,220,000 تومان
  2.0 Ghz Intel® Core™2 Duo Processor 2048 KB Cache
 4096 MB DDR II 800
 500 GB Hdd
 BLUE RAY-RW
 ATI Radeon HD 4650   MB
 XBRITE-HiColor™ technology  16.4 " 1600x900
 2.88
 
VGN-FW 41EH
 Touch Smart tx2 1105ee HP Touch Smart tx2  1105ee
1,080,000 تومان
  2.2 Ghz AMD Turion 64 x2 1024 KB Cache
 2048 MB DDR II 800
 250 GB Hdd
 DVD/CD-RW
 ATI Radeon HD 3200   MB
  XBRITE-ECO™ technology  12.1 " 1280x800
 1.963
 
Touch Smart tx2 1105ee
 Latitude E5500 Dell Latitude  E5500
1,040,000 تومان
  2.4 Ghz Intel® Core™2 Duo Mobile Processor P8600 1066 KB Cache
 4096 MB DDR II 800
 250 GB Hdd
 DVD/CD-RW
  Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD   MB
  XBRITE-ECO™ technology  15.4 " 1280x800
 2.8
 
Latitude E5500
 Aspire 4810TZ Acer Aspire  4810TZ
820,000 تومان
  1.3 Ghz Intel® Pentium SU2700 2048 KB Cache
 3072 MB DDR II 800
 320 GB Hdd
 DVD/CD-RW
  Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD   MB
 XBRITE™ LCD technology  14 " 1280x800
 2.2
 
Aspire 4810TZ
 Satellite A300-204 Toshiba Satellite  A300-204
870,000 تومان
  2.0 Ghz Intel® Core™2 Duo Processor T6400 2048 KB Cache
 3072 MB DDR II 800
 320 GB Hdd
 DVD/CD-RW
 ATI Mobility Radeon™ HD 3470   MB
 TruBrite® Screen Technology  15.4 " 1280x800
 2.8
 
Satellite A300-204